Υπηρεσίες | ad strategy / connect
services page banner

Υπηρεσίες

 • Σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων για νέες επιχειρήσεις
 • Μετασχηματισμός μέσω καινοτομικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό
 • Υποστήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη σε προγράμματα σχετικά με την Καινοτομία
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση marketing plan
 • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
 • Παρακολούθηση και έρευνα αγοράς ανταγωνισμού και νέων αναδυόμενων κλάδων
 • Επιχειρηματική πληροφόρηση και ενημέρωση
 • Σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων για νέες επιχειρήσεις
 • Μετασχηματισμός μέσω καινοτομικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό
 • Υποστήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη σε προγράμματα σχετικά με την Καινοτομία
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση marketing plan
 • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
 • Παρακολούθηση και έρευνα αγοράς ανταγωνισμού και νέων αναδυόμενων κλάδων
 • Επιχειρηματική πληροφόρηση και ενημέρωση
 • Μελέτες – έρευνες – αναλύσεις τάσεων και προοπτικών περιφερειακής ανάπτυξης
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Εξεύρεση χρηματοδοτήσεων στρατηγικών ανταποδοτικών έργων
 • Υποστήριξη φορέων στη διαχείριση έργων
 • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Διασυνοριακά έργα και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και δικτύων
 • Εκπροσώπηση σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συναντήσεις
 • Πιστοποίηση φορέων
 • Πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων και δράσεων
 • Διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων και ημερίδων
 • Σχεδιασμό – Οργάνωση και υποστήριξη συνεδρίων
 • Προβολή και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων επιχειρήσεων

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

Στείλτε μας ένα brief και θα ετοιμάσουμε την κατάλληλη πρόταση για την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ