Η εταιρεία μας | ad strategy / connect
Background Image Our Company

Η εταιρεία μας

η φιλοσοφία μας...

Το συνεχές μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας και περαιτέρω ανάπτυξης των φορέων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής. Για την μεταστροφή του κλίματος και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν

  • η εφαρμογή στρατηγικών της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομίας
  • η εξεύρεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
  • η ενίσχυση της εξωστρέφειας
  • η συμμετοχή σε ανταγωνιστικά δίκτυα και συνεργασίες

 

Η adStrategy ιδρύθηκε το 2011, με στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομίας και ανάπτυξης. Με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων , των ιδιαιτεροτήτων και κυρίως των πλεονεκτημάτων της περιοχής, που θα αποφέρουν τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών

Σκοπός μας είναι η παροχή της κατάλληλης επιχειρηματικής στήριξης, καθοδήγησης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων καθώς επίσης ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός και υποστήριξη δημοσίων φορέων σε θέματα ανάπτυξης.

Στις δράσεις της εταιρίας μας συμπεριλαμβάνονται :

Η εκπόνηση μελετών

Η εκπόνηση μελετών

και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, καθώς και προσέλκυση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων για επενδύσεις και έργα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και των επιχειρήσεων γενικότερα

Η υλοποίηση προγραμμάτων

Η υλοποίηση προγραμμάτων

που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση πρωτοβουλιών που εκπορεύονται και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Εθνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς, σε συνεργασία με το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα

Η συμβουλέυτική

Η συμβουλευτική

επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε Φυσικά και Νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, και επιχειρήσεις και άλλους φορείς για τη συμμετοχή τους σε εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα, καθώς και για την οικονομική και γενικότερη ανάπτυξή τους

Η παροχή υπηρεσιών

Η παροχή υπηρεσιών

σε τρίτους στους τομείς του μάρκετινγκ, της διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων κ.α.

Η Ομάδα μας

το όλοι «εμείς», μας κάνει ξεχωριστούς στην συνεργασία μας…
προτεραιότητα η ομάδα, η αμεσότητα και η προσαρμοστικότητα στις
ανάγκες των συνεργατών μας..

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρο - εξειδικευμένο προσωπικό και δίκτυο συνεργατών έτοιμο να ανταποκριθεί στις δύσκολες απαιτήσεις της αγοράς

ΑΓ

Αντώνης Γραβάνης

ΑΜ

Αλίκη Μεϊμαρίδου

ΌΠ

Όλγα Παπαδοπούλου

ΦΚ

Φελίνα Καζάκου

ΧΧ

Χασάν Χασάν

ΕΠ

Ειρήνη Πεχλιβάνη

ΜΑ

Μαρία Ασσουνσάο