Στην τελική ευθεία, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος | ad strategy / connect

Στην τελική ευθεία, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ποσοστά χρηματοδότησης έως 80%.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα αποτελείται από 12+1 «κλαδικά καθεστώτα».

Αυτά θα σχετίζονται με την  πράσινη μετάβαση και τον ενεργειακό μετασχηματισμό, την κυκλική οικονομία, το  Industry 4.0, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αύξηση της απασχόλησης, την  ενίσχυση των δεξιοτήτων και την κοινωνική συνοχή, το  τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την  προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την  ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του, την,  αγροδιατροφή, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, τις  ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και τη δίκαιη μετάβαση,  καθεστώς που θα αφορούν τις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Βασικά σημεία του Νέου Αναπτυξιακού Ελλάδα 2.0 είναι:

 • Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 80% του προϋπολογισμού της. Ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που ίσχυε στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο, που έφτανε έως και το 55% και μόνο σε λίγες περιπτώσεις όπως στην Αγροδιατροφή και την Πληροφορική (12 κατηγορίες) κι μέχρι 3εκ €.
 • Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επένδυση. Η σημαντική αύξηση της ενίσχυσης θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, σε σχέση με το παρελθόν, επωφελούμενοι από τον νέο αναπτυξιακό νόμο.
 • Εισάγονται νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν  καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομία

13 Θεματικά Καθεστώτα:

 1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων.
 2. Πράσινη Μετάβαση - Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων.
 3. Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θέλουν να υλοποιήσουν τις επενδυτικές τους πρωτοβουλίες.
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η εγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης αυτών των περιοχών.
 5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία.
 6. Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία.
 7. Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια.
 9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων.
 10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.
 11. Μεγάλες Επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών δεικτών.
 12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας.
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Ποσοστά Χρηματοδότησης από 50% ως 70%

Σε 60 ημέρες ένταξη σε καθεστώς επιδότησης 

Ο χρόνος από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.