ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες" | ad strategy / connect
Financing page banner

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ

Δικαιούχοι  για την υποβολή προτάσεων είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες , προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας. Παράλληλα προωθείται η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη των δημοτών χωρίς διακρίσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση στη λήψη των αποφάσεων.

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 αποτελεί έναν καινούργιο παράγοντα που εντείνει τα προβλήματα, κυρίως των αστικών κοινωνιών, της καθημερινότητας των πολιτών, της τοπικής οικονομίας και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, και υπό τις εντεινόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ευφυείς τεχνολογίες και δράσεις δύναται να προσφέρουν πολυπληθή εργαλεία για την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη διευκόλυνση της επαφής αυτών με τις υπηρεσίες, αλλά και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Eνδεικτικές επιλέξιμες δράσεις, ανά τομέα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αποτυπώνονται στη συνέχεια:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Μέτρα Πρόληψης - Παρακολούθησης – Ελέγχου – Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, πανδημίες κτλ): αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής μετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων, μητρώο τεχνικών δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων και άλλων σημαντικών υποδομών (σχολεία, γήπεδα, γέφυρες κτλ), παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) πολύ υψηλής ακρίβειας.

- Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης πολιτών – χρηστών (πολιτική προστασία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.α.), κυρίως στις κρίσιμες υποδομές (σχολεία, γήπεδα, γέφυρες, κεντρικοί άξονες, περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας κτλ), κατάρτιση των πολιτών σε πρακτικές μείωσης των επιπτώσεων από τις πλημμύρες, ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης, έξυπνες εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα κτλ.

- Εκπόνηση Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών (βάσει του ν. 4662/2020).

- Συστήματα έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού, τρόπου διαφυγής πριν και κατά τη διάρκεια οργανωμένης απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες, χώρων υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας (λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο ν. 4662/2020).

- Έλεγχος, παρακολούθηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, υλικού και στόλου μηχανημάτων εργοταξίου Δήμων/Περιφερειών και Πολιτικής Προστασίας.

- Έξυπνοι σηματοδότες/σημάνσεις και συστήματα (νυχτερινού φωτισμού, ταχύτητας, προτεραιότητας κτλ) στις περιοχές σχολείων, αθλοπαιδιών, πάρκων, πλατειών και γενικότερα χώρων συνεύρεσης/διέλευσης κοινού καθώς και περιοχών με αυξημένο αριθμό ατυχημάτων.

- Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των μέσων και διαδικασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (πανδημίας, σεισμού, πλημμύρας, πυρκαγιάς κτλ) και παροχή βοήθειας στους πληγέντες, προκειμένου να επιτυγχάνεται άμεση κινητοποίηση, επάρκεια δυνάμεων και μέσων, συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων/υπηρεσιών.

- Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων για την αντιμετώπιση κινδύνων (σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών, πανδημίας κτλ).

- Δράσεις ενίσχυσης των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών για την εφαρμογή των μέτρων της πολιτείας στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (πχ σίτιση/πρόνοια ευπαθών και ευάλωτων ομάδων σε πανδημία, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ).

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Έξυπνα συστήματα/εφαρμογές εντοπισμού ελευθέρων θέσεων στάθμευσης, ελεγχόμενης στάθμευσης, αντιμετώπισης/αποφυγής κυκλοφοριακού φόρτου και γενικότερα διαχείρισης της κυκλοφορίας.

- Σύνδεση πεζόδρομων-ποδηλατόδρομων με χώρους ψυχαγωγίας, άθλησης, πλατείες, πάρκα και κεντρικές στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), με τις μετακινήσεις των πεζών/ποδηλάτων να γίνονται απρόσκοπτα, φιλικές σε παιδιά/καρότσια, ΑμΕΑ, διευκόλυνση χρήσης ποδηλάτων κτλ.

- Ενσωμάτωση ήπιων μέσων κυκλοφορίας, συνδυασμένες μετακινήσεις, κεντρικός έλεγχος και παρακολούθηση δημοτικής συγκοινωνίας, σύστημα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια των ΜΜΜ, έξυπνες στάσεις, αισθητήρες κίνησης, ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης στόλου οχημάτων.

- Εφαρμογές/δράσεις «διαμοιραζόμενης» κινητικότητας (sharing mobility), smart mobility.

- Εκπαίδευση και πληροφόρηση κοινού για θέματα χρήσης των ΜΜΜ (βέλτιστα δρομολόγια, πληρότητα οχημάτων, μέτρα προστασίας λόγω πανδημίας κτλ), ποδηλάτου, σωστής οδικής συμπεριφοράς κ.α.

- Σημεία επαναφόρτισης δημοτικών ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, μηχανοκίνητων δικύκλων, ποδηλάτων με ταυτόχρονη σήμανση θέσεων αποκλειστικής χρήσης από αυτά (σε συνέργεια με την Πρόσκληση ΑΤ12).

 

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

- Παρακολούθηση εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού, γραφεία, κέντρα υγείας, νοσοκομεία κτλ, συνεχής μέτρηση παραμέτρων που καθορίζουν τις καλές συνθήκες παραμονής και εργασίας (υγρασία, θερμοκρασία, σωματίδια, φωτισμός, θόρυβος κτλ), έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα/περιβάλλοντος και σε κομβικά σημεία των πόλεων.

- Δράσεις/μέτρα ενίσχυσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ (π.χ. κέντρα υγείας, σχολεία) για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. κατάλληλος ιατρικός εξοπλισμός, συστήματα απολύμανσης λόγω πανδημίας).

- Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών.

- Ίδρυση/δημιουργία, σε υποδομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (αρμοδιότητας ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού):

o «Ιατρείων Πόνου» για την εξυπηρέτηση πολιτών που χρήζουν υποστήριξης, όπως ασθενείς με χρόνιο πόνο από καλοήθη και κακοήθη νοσήματα (οστεοαρθρίτιδα, ρευματοπάθειες, νευραλγίες, εκφυλιστικές παθήσεις ΣΣ, καρκίνος κ.α.).

o «Ιατρείων Κεφαλαλγίας» για την εξειδικευμένη διάγνωση και θεραπεία σε ασθενείς με χρόνιες σοβαρές κεφαλαλγίες ή / και ημικρανίες.

o «Ιατρείων διακοπής καπνίσματος» για την υποστήριξη των καπνιστών να διακόψουν το κάπνισμα.

- Συστήματα (κινητά τηλέφωνα, βραχιόλια κτλ) παρακολούθησης και επικοινωνίας (είτε με οικείους είτε με τις ειδικές Υπηρεσίες) για την υποστήριξη ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερης παρακολούθησης και ζουν μόνοι τους, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που πάσχουν από Αλτζχάιμερ, με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας, κρούσματα πανδημίας κτλ.

- Σύστημα/εφαρμογή καθοδήγησης ασθενή βάσει της κατάστασής του, τον τρόπο μεταφοράς (αυτοκίνητο, ταξί, ασθενοφόρο κτλ) στο κατάλληλο σημείο (κέντρο πρώτων βοηθειών, νοσοκομείο κτλ) ή παροχές συμβουλών υγείας μέσω εφαρμογής/συστήματος (βιντεοκλήση για ανθρώπους με προβλήματα ακοής, μετάφραση για μετανάστες, τουρίστες κτλ).

- Δράσεις/υποδομές όπως ποδηλατόδρομοι, χώροι άθλησης κτλ σε περιοχές με καταγραφή υψηλού ποσοστού υπέρβαρων/παχύσαρκων, ειδικά προγράμματα σίτισης και άθλησης στα σχολεία των περιοχών αυτών.

- Πλατφόρμα κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας «επαναχρησιμοποίησης» συσκευών σε καλή κατάσταση (πχ κινητά τηλέφωνα, οικιακές συσκευές, βιβλία, ρούχα) και τράπεζας τροφίμων (αντιμετώπιση επισιτιστικής ανασφάλειας) αποκλειστικά για πολίτες χαμηλού εισοδήματος/ευάλωτων ομάδων.

- Καταγραφή και παρακολούθηση ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για την παροχή υποστήριξης, διαχείριση κοινωνικών δομών και παρακολούθηση λειτουργίας τους, ηλεκτρονικό κλείσιμο ραντεβού, παρουσίαση των δομών παροχής πρωτοβάθμιας υγείας, δυνατότητα τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες περιοχές των δήμων, σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές κ.α.

- Εκπαίδευση και πληροφόρηση μαθητών, δασκάλων/καθηγητών, πολιτών, εθελοντικών οργανώσεων διάσωσης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του οικείου Δήμου (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ) σε θέματα παροχής υγειονομικής βοήθειας, διασώσεων, μεθόδων διακομιδής κλπ, με ανάλυση των μέτρων προστασίας λόγω πανδημίας.

- Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, πανδημίες κτλ).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

- Εξυπηρέτηση πολιτών με εφαρμογές μέσω internet (αιτήσεις, πιστοποιητικά, καταγγελίες, παράπονα κτλ), απλούστευση των διαδικασιών, ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

- Άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία της διοίκησης, τη λήψη αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και την παρακολούθηση-αξιολόγηση-έλεγχο αποφάσεων και δαπανών.

- Διάλογος με τους πολίτες σε ανοικτές πλατφόρμες, όπου θα αναπτύσσουν τις ανάγκες τους και θα θέτουν προβληματισμούς, η διοίκηση αλλά και φορείς και επιχειρήσεις, από κοινού θα εργάζονται/αλληλεπιδρούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.

- Έξυπνα Κέντρα Εργασίας, εργασία από απόσταση σε καθορισμένους κατάλληλους χώρους (εξοικονόμηση χρόνου, δαπάνης μεταφορικών, έκτακτες καταστάσεις θεομηνίας, πανδημίας κτλ) που καλύπτουν περιοχές μακριά από την έδρα της Υπηρεσίας ή την πληγείσα περιοχή.

- Ψηφιοποίηση αρχείων για υπηρεσίες των ΟΤΑ (π.χ. πολεοδομίες, διευθύνσεις μελετών) με δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης των συναρμόδιων υπηρεσιών σε αυτά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων (διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας και υπολογιστής) για τις σχολικές μονάδες με στόχο τον εκσυγχρονισμό της μαθησιακής διαδικασίας και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

- Προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού με αντικείμενο την Εκπαιδευτική Ρομποτική και την εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής (STEM) για τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης.

- Πλατφόρμα/πρόγραμμα δια βίου μάθησης, ανοικτή πρόσβαση στην εκπαίδευση και την συνεχή κατάρτιση για όλους, ευρυζωνικά δίκτυα (αφορά το σύνολο της θεματολογίας καθώς και την ανάπτυξη της καινοτομίας), συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των τοπικών αρχών, φορέων και επιχειρήσεων.

- Σύνδεση δήμων/περιφέρειας, φορέων και επιχειρήσεων με τα τοπικά Πανεπιστήμια, πιλοτικά έργα/δράσεις βάσει της παρεχόμενης εξειδίκευσης πριν την ευρεία εφαρμογή τους.

- Ανοικτή πρόσβαση των πολιτών σε δημοτικές βιβλιοθήκες με σκοπό την ηλεκτρονική εγγραφή, και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως κράτησης και δανεισμού βιβλίων, καθώς και την on line ανάγνωση βιβλίων (ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη κτλ).

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

- Ενίσχυση τοπικού θεματικού τουρισμού, εφαρμογές θεματικών πολιτιστικών μονοπατιών στην πόλη και την ύπαιθρο, εφαρμογές/ψηφιακοί ξεναγοί πόλης/αξιοθέατων/δραστηριοτήτων.

- Εικονικές επισκέψεις σε μουσεία/μνημεία/αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας των Δήμων και Περιφερειών.

- Τουριστικές ενημερωτικές πινακίδες (για δραστηριότητες ψυχαγωγίας, ενδιαφέροντα σημεία/περιοχές, έκτακτες ενημερώσεις κλπ) που μεταφράζονται ανάλογα με την γλώσσα του ενδιαφερόμενου/τουρίστα.

- Αξιοποίηση και ανάδειξη ιαματικών πόρων (τουρισμός, ενέργεια, υγεία) αρμοδιότητας δικαιούχων.

- Γεωχωρικές πληροφορίες υλικών και άυλων πολιτιστικών στοιχείων (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, παραδόσεις κτλ).

- Έξυπνος φωτισμός μνημείων και αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας των δικαιούχων (χρήση inverter/dimming, εξοικονόμηση ενέργειας, καλύτερη ανάδειξη κτλ), υποστηρικτικές τοπικές παρεμβάσεις βελτίωσης των χώρων αυτών (βυθισμένοι κάδοι απορριμμάτων κτλ).

- Μέτρα Πρόληψης - Παρακολούθησης – Ελέγχου – Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ): αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής μετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων, μητρώο τεχνικών δεδομένων μνημείων (αρχαίοι ναοί, κάστρα, εκκλησίες, πέτρινα γεφύρια κτλ), ενόργανη παρακολούθηση.

- Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης πολιτών – επισκεπτών – χρηστών (πολιτική προστασία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.α.), κυρίως στους πιο κρίσιμους από άποψη πλήθους χώρους, έξυπνες εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα κτλ.

- Σύνδεση πεζόδρομων - ποδηλατόδρομων με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, καθώς και κεντρικές στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), με τις μετακινήσεις των πεζών/ποδηλάτων να γίνονται απρόσκοπτα.

- Σύστημα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για τη λειτουργία και τα ωράρια των χώρων/μνημείων με ελεγχόμενη είσοδο, πληροφόρηση πληρότητας/επισκεψιμότητας αυτών κ.α.

- Πιλοτική παρακολούθηση εσωτερικών χώρων κάποιων κρίσιμων μνημείων (πχ σε περιοχές υψηλής ρύπανσης, αιθάλης), συνεχής μέτρηση παραμέτρων που καθορίζουν τις καλές συνθήκες τόσο για το ίδιο το μνημείο όσο και για τους επισκέπτες (υγρασία, θερμοκρασία, σωματίδια, φωτισμός, θόρυβος κτλ), έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα/περιβάλλοντος και σε κομβικούς αρχαιολογικούς χώρους.

- Εργαστήρια/φεστιβάλ γνωριμίας των μαθητών με τον Πολιτισμό, χρήση διαδραστικών συστημάτων (διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας και υπολογιστής), επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (εργαστήρια κεραμικής, σεμινάρια κοσμήματος κλπ), εξ αποστάσεως γνωριμία με αυτά.

- Οθόνες σε στάσεις και χώρους παραμονής κοινού-τουριστών με πληροφόρηση για θέματα πολιτισμού (πχ για τους αρχαιολογικούς χώρους ενός νησιού στον χώρο αναμονής του λιμανιού αναχώρησης) και ενημέρωσης/πληροφόρησης για υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, έκτακτες καταστάσεις, θεομηνίες, πανδημίες κλπ.

- Δημιουργία χώρων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων περιμετρικά των πόλεων, έτσι ώστε οι επισκέπτες κατά την μετάβαση τους σε σημεία ενδιαφέροντος να μην διέρχονται από τα κέντρα των πόλεων, και πρόβλεψη μετεπιβίβασης σε τοπικά μέσα μετακίνησης χαμηλών εκπομπών ρύπων με σκοπό την περιήγηση και την ξενάγηση.

- Δράσεις σύνδεσης του τοπικού τουριστικού δυναμικού με το αντίστοιχο αγροτικό μέσω της υποστήριξης της τουριστικής επιχειρηματικότητας για την ανάδειξη π.χ. του «Ελληνικού Πρωινού», της «Ελληνικής Παραδοσιακής Κουζίνας».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συστήματα

- Συστήματα Internet οf Things (ΙοΤ) στην συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων (παρακολούθηση πληρότητας κάδων, βελτιστοποίηση δρομολογίων, δυναμική βελτιστοποίηση δρομολογίου βάσει online συλλογής δεδομένων-πληρότητας κάδων, έξυπνοι αισθητήρες κ.α.).

- Συστήματα ΙοΤ με γεωχωρικές πληροφορίες υποδομών και δικτύων (δρομολόγια αποκομιδής, κάδων διαφόρων ρευμάτων, πράσινων σημείων κτλ).

- Συστήματα IoT για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δημοτικών Πράσινων Σημείων ή/και Γωνιών Ανακύκλωσης.

- Συστήματα IoT για την υποστήριξη της λειτουργίας του δικτύου καφέ κάδων συλλογής προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (οργανικών κουζίνας/πρασίνων).

Εφαρμογές/Πλατφόρμες

- Εφαρμογή/Πλατφόρμα ανταλλακτικής οικονομίας διαθέσιμων προϊόντων/υλών, τα απορρίμματα/παραπροϊόντα του ενός γίνονται πρώτη ύλη του άλλου (έπιπλα, ρούχα, παραπροϊόντα βιομηχανιών/βιοτεχνιών, ληγμένα τρόφιμα κτλ).

- Εφαρμογή/Πλατφόρμα κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας «επαναχρησιμοποίησης» συσκευών σε καλή κατάσταση (πχ κινητά τηλέφωνα, οικιακές συσκευές, βιβλία, ρούχα) αποκλειστικά για πολίτες χαμηλού εισοδήματος/ευάλωτων ομάδων.

Ευφυή και Καινοτόμα Προγράμματα

- Προγράμματα μέσα από πλατφόρμες/εφαρμογές/συστήματα IoT υποστήριξης καταγραφής, επιβράβευσης της πρόληψης, ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης κτλ.

- Προγράμματα μέσα από πλατφόρμες/εφαρμογές/συστήματα ΙοΤ ενημέρωσης-εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης κοινού για πρόληψη, ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση κτλ.

- Προγράμματα μέσα από πλατφόρμες/εφαρμογές/συστήματα ΙοΤ ενεργητικών δράσεων πρόληψης, ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης σε δημοτικές σχολικές μονάδες και αθλητικές δομές.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- Έξυπνος φωτισμός πλατειών (χρήση inverter/dimming, αισθητήρων κίνησης κτλ), υποστηρικτικές τοπικές παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος πλατειών/χώρων συνάθροισης κοινού (βυθισμένοι κάδοι απορριμμάτων, δενδροφυτεύσεις κτλ).

- Έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης ενέργειας, online παρακολούθηση ενεργοβόρων συσκευών/εξοπλισμού, εντοπισμός διαρροών/σπατάλης, έλεγχος κακής λειτουργίας/απόδοσης/κατάστασης του εξοπλισμού, εφαρμογές/δράσεις βελτιστοποίησης της διαχείρισης ενέργειας σε μεγάλους καταναλωτές, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κτλ.

- Αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων και λοιπόν Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από τους δικαιούχους (π.χ. Φ/Β στις στέγες δημοτικών κτιρίων, τηλεθέρμανση από ιαματικές πηγές, χώροι στάθμευσης/φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων με στέγαστρα Φ/Β).

- Έξυπνα συστήματα διανομής – αποθήκευσης - κατανάλωσης ενέργειας (αποφόρτιση δικτύου, μείωση δαπανών κτλ).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Πλατφόρμα/πρόγραμμα συνεργασίας και ανοιχτών δεδομένων μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων, φορέων, Πανεπιστημίων και δήμων/περιφέρειας στην επίλυση προβλημάτων όπως η ανεργία, έκτακτες καταστάσεις (πχ πανδημία), η ανταγωνιστικότητα τοπικών προϊόντων, το κυκλοφοριακό κτλ.

- Διεύρυνση των Έξυπνων Κέντρων Εργασίας και οριζόντια στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, τηλεκπαίδευση, εργασία από απόσταση σε καθορισμένους κατάλληλους χώρους σε έκτακτες καταστάσεις (π.χ. ελεγχόμενες συνθήκες σε καταστάσεις πανδημίας) που καλύπτουν την πληγείσα περιοχή.

- Ίδρυση γραφείων στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας (και κυρίως της νεοφυούς), υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων (πχ αγροτικών προϊόντων, υποδομών/υπηρεσιών, φυσικού περιβάλλοντος).

- Ευρυζωνικά δίκτυα (αφορά το σύνολο της θεματολογίας καθώς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας), συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των τοπικών αρχών, φορέων και επιχειρήσεων.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

- Στήριξη αγροτικού τομέα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, σύνδεση των τοπικών αγροτικών προϊόντων/παραγωγών με την αγορά των πόλεων που γειτονεύουν, μείωση μεταφορικών-καταναλισκόμενης ενέργειας-αποτυπώματος άνθρακα, καλύτερη διακίνηση προϊόντων (διατήρηση ποιότητας/κατάστασης), εβδομαδιαία πακέτα φρούτων-λαχανικών (απευθείας σύνδεση τοπικού παραγωγού-καταναλωτή).

- Ψύξη αγροτικών προϊόντων με εκμετάλλευση ΑΠΕ και έξυπνων αποθηκών ενέργειας δημοτικών εγκαταστάσεων (πχ χρήση σε δημοτικά σφαγεία).

- Εφαρμογές με χρήση τεχνολογιών Internet οf Things (ΙοΤ) για την υποστήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής με καινοτόμα εργαλεία.

- Εικονικές περιηγήσεις σε τοπικές παραγωγικές αγροτικές μονάδες, όπως οινοποιεία, ελαιουργεία, επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού, τυροκομεία και συνεταιρισμούς, με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την προστιθέμενη αξία τους μέσω της προβολής μεθόδων επεξεργασίας και της διασφάλισης ποιότητας στις διαδικασίες, ανάδειξη τοπικών καλλιεργειών και προϊόντων με ισχυρό σήμα (brand) στο εξωτερικό (ΠΟΠ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δράσεις και μέτρα για την θεματική Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (Πόσιμου Ύδατος – Λυμάτων) μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των άλλων προσκλήσεων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, με εξαίρεση θεμάτων πυρόσβεσης και έξυπνων συστημάτων άρδευσης πρασίνου που δύναται να υποβληθούν και στην παρούσα πρόσκληση.

- Ψηφιοποίηση των υποδομών και της ακίνητης περιουσίας (κτίρια, εγκαταστάσεις, δρόμοι, πλατείες, δίκτυα κλπ), της κινητής περιουσίας (στόλου οχημάτων, μηχανημάτων εργοταξίου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 130.000.000 ευρώ (€).

Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται με απόφασή του να τροποποιεί τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της Πρόσκλησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 κοινής απόφασης -ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: https://eyde.ypes.gr/.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του ν.4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το σκοπό αυτό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2021.

Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://eyde.ypes.gr/.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

Στείλτε μας ένα brief και θα ετοιμάσουμε την κατάλληλη πρόταση για την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας.