«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» | ad strategy / connect
Financing page banner

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

- αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους,

-μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις

  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων
  • Θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, Θαλάσσια σπορ και κρουαζιέρες  
  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής (ταβέρνες, εστιατόρια και καφέ)
  • Αγορά και υπηρεσίες εξυπηρέτησης σκαφών (yachting, επισκευές και συντήρηση σκαφών
  • Ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεις και καταστήματα χονδρικού και λιανικού εμπορίου σχετικών με τον τουρισμό, πολιτισμό, αλιεία και τη θάλασσα
  • Χονδρικό εμπόριο τροφίμων ποτών
  • Ίδρυση μικρών βιοτεχνιών που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες (μεταποίηση προϊόντων αλιείας)
  • Υπηρεσίες σε σχέση με τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Δημόσια χρηματοδότηση από 50% εως 85%, ανάλογα με την περιοχή παρέμβασης σε όλη τη χώρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για δωρεάν ενημέρωση στο 2531027638

www.adstrategy.gr

info@adstrategy.gr

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

Στείλτε μας ένα brief και θα ετοιμάσουμε την κατάλληλη πρόταση για την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας.